Tjenester

Byggtakst Øst

Din takstmann – Byggtakst Øst

Byggtakst Øst takserer eiendommer, fritidseiendommer og næringseiendommer. I tillegg utføres tilstandsrapporter og boligsalgsrapport. Løsøretaksering. Reklamasjonsrapporter. Byggekalkyler. Byggetegninger. Byggesøknader. Naturskade, privat og landbruk.

Det utføres taksering av bygningsskade, naturskade, skjønnstaksering. Det lages reklamasjonsrapport for uenighet i forbindelse med kjøp/salg av bolig. Per Johnny Nygård er ofte sakkyndig vitne i rettsaker

Tjenester - Byggtakst Øst As - Takstmann
Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Boligtaksering

Vi utfører alle vanlige taksttjenester for deg eller ditt firma. Lang og bred erfaring innenfor byggebransjen gjør at vi skal være din prefererte takstmann fra Hamar til Aurskog. Kontakt oss idag for et godt tilbud. 

Dokumenter - Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Boligsalgsrapporter

Boligsalgsrapport er en spesialversjon av den tradisjonelle tilstandsanalysen og er et standardprodukt utarbeidet i fellesskap av takstbransjen. I denne rapporten legges det spesiell vekt på de byggetekniske fordelene som er relevante ved et eierskifte av bolig.

Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Tilstandsrapport for bolig

Har du kjøpt en eldre bolig? Da anbefaler vi en tilstandsvurdering av boligen din. En tilstandsrapport vil gi deg en status på boligen og hvilke hensyn og vedlikehold som bør utføres for å få boligen i sikker stand. 

Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Byggelånskontroll

Institusjoner som banker er ofte interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser som de har finansiert via et byggelån. Dette gjelder f.eks eneboliger, rekkeboliger, større tilbygg eller leiligheter i flermannsboliger.

Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Verditakst

Går du med tanker på å selge boligen eller leiligheten din? Vi kommer gjerne på befaring til deg utfører en full verditakst av boligen din. Verditakst er mest vanlig med finansiering og refinansiering av bolig, arv eller samlivsbrudd. 

Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Næringstakst

En næringstakst vurderes verdien ut fra eiendommens bruk (via innhold). Verdien fremkommer f.eks gjennom å foreta en kontantstrøm-analyse, bruk av sammenlignbare priser/regresjonsanalyse, vurdering av avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedet. 

Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Uavhengig kontroll

Etter 01.01.2013 er det nye krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging, og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle bygg og lufttetthet i nye boliger. Byggtakst Øst hjelper deg med dette, og kontakt oss for en avtale. 
Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Tetthetsprøving

Det er viktig at det ikke forekommer luft inn i huset eller leiligheten din. Vi kan med hjelp av Thermografering sjekke om det “lekker” hos deg. Dette for å sørge for strømsparing, men også at det ikke er huller som kan forårsake senskader på boligen. 
Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Skadetaksering

Har du fått skader på boligen eller leiligheten? Da kan det være godt å kontakte en takstmann ved befaring av boligen / leiligheten. En takstmann har gode rutiner og ikke minst kompetanse til å foreta en kontroll av skadeomfanget. Byggtakst Øst gjør også skadetakst på næringseiendommer.
Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Naturskadetaksering

Her gjelder det samme som skadetakst. Men da har skaden oppstått via naturen. F.eks hvis et tre har blåst ned over bygg- og eller bil. Det kan også være vannskader ved flom eller overforsvømmelse. Byggtakst Øst gjør også skadetakst på næringseiendommer.
Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Løsøretaksering

Har du fått skader på inventar? Vi kan ta en skadetakst på løsøre, samt gå igjennom skadeomfanget som har oppstått i din bolig eller leilighet. Byggtakst Øst gjør også løsøretakst i næringseiendommer.
Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Skjønnstaksering

Skjønn benyttes som oftes i forbindelse med totalskader som brann, og andre større skader (flom mm). Dette foregår ved at et forsikringsselskap og en kunde kontakter hver sin skjønnsmann, og som da hver for seg beregner kostnadene knyttet til reparasjon av skaden(e). 
Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Reklamasjonsrapporter

Hvis du har oppdaget at det foreligger en mangel, feil, skade eller dårlig utført avtalt håndverk, må du reklamere så raskt som overhodet mulig. Reklamerer du for sent, kan du i verste fall miste retten til å gjøre kravet ditt gjeldende i en evt. rettsak. Kontakt derfor Byggtakst Øst umiddelbart etter du har oppdaget feilen / skaden. 
Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Landbrukstakst

Vi utfører landbrukstakst fra Hamar i Nord, til Aurskog i Sør. Det er mange landbrukseiendommer og Byggtakst Øst hjelper deg med verdivurdering av din landbrukseiendom. Dette kan være f.eks i samband med tilbygg, salg, skade mm. 

Energimerking av bolig

Alle boliger som skal selges eller leies ut må ha en energiattest. Dette er et energimerke som viser boligens energistandard. Formålet med energimerking er å øke fokus og kunnskap om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen mer energieffektiv. Du kan gjennomføre energimerking av boligen din selv, men lar du en takstmann bistå deg med å energimerke din bolig, får du et mer korrekt resultat. En takstmann utfører en detaljert registrering som gir din bolig korrekt karakter.

Plantegning

Vi hjelper deg med tekniske tegninger av din bolig. Når du bestiller plantegninger av oss får du en nøyaktig oppmåling av boligen din. På den måten har du svart på hvitt hvor stor boligen er om den skal legges ut for salg, og samtidig har du et detaljert kart over hvordan den ser ut, med alle løsninger.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle