Tjenester

Byggtakst Øst

Din takstmann – Byggtakst Øst

Byggtakst Øst takserer eiendommer, fritidseiendommer og næringseiendommer. I tillegg utføres tilstandsrapporter og boligsalgsrapport. Løsøretaksering. Reklamasjonsrapporter. Byggekalkyler. Byggetegninger. Byggesøknader. Naturskade, privat og landbruk.

Det utføres taksering av bygningsskade, naturskade, skjønnstaksering. Det lages reklamasjonsrapport for uenighet i forbindelse med kjøp/salg av bolig. Per Johnny Nygård er ofte sakkyndig vitne i rettsaker

Tjenester - Byggtakst Øst As - Takstmann
Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Boligtaksering

Dokumenter - Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Boligsalgsrapporter

Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Tilstandsrapport for bolig

Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Byggelånskontroll

Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Verditakst

Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Næringstakst

Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Uavhengig kontroll

Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Tetthetsprøving

Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Skadetaksering

Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Naturskadetaksering

Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Løsøretaksering

Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Skjønnstaksering

Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Reklamasjonsrapporter

Tjenester - Byggtakst Øst As - Ridabu - Hedmark - Takstmann - Rådgiver

Landbrukstakst