Takstforbundene inngår ekteskap

Takstforbundene inngår ekteskap

– Vi gjør dette for å øke bransjens samlede slagkraft. Vi har mange utfordringer i bransjen og vi ønsker å ha et felles tjeneste- og servicetilbud til en samlet medlemsmasse, sier administrerende direktør Are Huser i Norges Takseringsforbund (NTF).

Bransjen står foran en rekke utfordringer hva gjelder digitalisering og automatisering av taksttjenester, samtidig som bransjen består av en rekke små foretak. Blant NTFs medlemmer er det i snitt 1,8 ansatte i hvert foretak.

– At dette kommer nå er nok en naturlig konsekvens av den restruktureringen vi ser i bransjen. Fra å være mange små foretak, forsøker vi å stimulere til å bli litt færre, men større enheter. Vi ser at bransjen i større grad samler seg i større enheter under nye merkenavn. Det er en villet utvikling og gir bedre konkurransekraft, mener Huser.

Les mer fra dn.no