Tag

Energi
Energikrav - Byggtakst Øst
Hvilke energikrav gjelder for fritidsboliger og for tilbygg på fritidsboliger? Sist endret 25.11.2011 For fritidsboliger med én boenhet mellom 50 m² og 150 m² oppvarmet BRA gjelder kun minstekravene i §14-5 første og annet ledd, § 14-6 og § 14-8. Fritidsbolig med én boenhet over 150 m² oppvarmet BRA må oppfylle energikravene som gjelder for...
Read More