Prisliste

Byggtakst Øst
BYGGTAKST ØST
     
ProduktPrisliste gjeldende fra 01.01.2015KrU/momsM/moms
 Grunnpriser taksering   
Verdi og lånetakstSelveier, eneboliger og leiligheter inntil 50 m2Kr25003125
 Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 100 m2Kr35004375
 Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 150 m2Kr40005000
 Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 200 m2Kr50006250
 Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 250 m2Kr60007500
 Tillegg ekstra uthus – bileilighetKr8001000
 Inkludert grunnbokutskrift og arealmåling.   
Boligsalgsrapport gmlSelveier, eneboliger og leiligheter inntil 100 m2Kr55006875
 Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 150 m2Kr60007500
 Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 200 m2Kr65008125
 Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 250 m2Kr65008125
 Tillegg for takstvedlegg i boligsalgsrapportKr10001250
Boligsalgsrapport NYSelveier, eneboliger og leiligheter inntil 100 m2 *Kr900011250
etter NS 3600Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 150 m2 *Kr1000012500
 Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 200 m2 *Kr1100013750
 Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 250 m2 *Kr1300016250
 * Gjelder boligdelen inntil 1 kjøkken og 2 bad.   
 Det legges til grunn at det finnes tilstandsrapport på fellesarealer og at eiendomsdokumenter forefinnes. Inkludert arealmåling.   
Tomtetakst0 – 2 dekarKr30003750
VerdivurderingBolig – Hytte – LeilighetKr24003000
Andre taksterReklamasjonsrapport – Næringstakster – Skadetakst   
 Skjønnstakst – Løsøretakst – Naturskadetakst   
 Etter medgått tid eller avtalte   
TetthetsprøvingTetthetsprøving av bolig + eventuelle tettearbeider.Kr40005000
 Bistand med thermografikameraKr10001250
ArealmålingVed manglende tegninger per. m2 BTA 45
ByggeledelseEtter medgått tid eller avtalteKrAvtale 
RådgivningEtter medgått tid eller avtalteKrAvtale 
Andre arbeiderEtter medgått tid eller avtalteKrAvtale 
TimeprisVeiledende timesatsKr12001500
 Omkostninger   
BorettslagInnhenting av opplysninger fra forretningsfører.Kr500625
EiendomsinfoUtskrift av grunnbok inkludert i priser.Kr260325
KjøregodtgjørelsePer km kjørt distanse for oppdraget utover 15kmKr78,75
 Omkostninger kommer normalt i tillegg   
 Prislisten er normalt gjeldende i 6 mnd.