Prisliste

Byggtakst Øst
BYGGTAKST ØST
         
Produkt Prisliste gjeldende fra 01.01.2015 Kr U/moms M/moms
  Grunnpriser taksering      
Verdi og lånetakst Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 50 m2 Kr 2500 3125
  Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 100 m2 Kr 3500 4375
  Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 150 m2 Kr 4000 5000
  Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 200 m2 Kr 5000 6250
  Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 250 m2 Kr 6000 7500
  Tillegg ekstra uthus – bileilighet Kr 800 1000
  Inkludert grunnbokutskrift og arealmåling.      
Boligsalgsrapport gml Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 100 m2 Kr 5500 6875
  Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 150 m2 Kr 6000 7500
  Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 200 m2 Kr 6500 8125
  Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 250 m2 Kr 6500 8125
  Tillegg for takstvedlegg i boligsalgsrapport Kr 1000 1250
Boligsalgsrapport NY Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 100 m2 * Kr 9000 11250
etter NS 3600 Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 150 m2 * Kr 10000 12500
  Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 200 m2 * Kr 11000 13750
  Selveier, eneboliger og leiligheter inntil 250 m2 * Kr 13000 16250
  * Gjelder boligdelen inntil 1 kjøkken og 2 bad.      
  Det legges til grunn at det finnes tilstandsrapport på fellesarealer og at eiendomsdokumenter forefinnes. Inkludert arealmåling.      
Tomtetakst 0 – 2 dekar Kr 3000 3750
Verdivurdering Bolig – Hytte – Leilighet Kr 2400 3000
Andre takster Reklamasjonsrapport – Næringstakster – Skadetakst      
  Skjønnstakst – Løsøretakst – Naturskadetakst      
  Etter medgått tid eller avtalte      
Tetthetsprøving Tetthetsprøving av bolig + eventuelle tettearbeider. Kr 4000 5000
  Bistand med thermografikamera Kr 1000 1250
Arealmåling Ved manglende tegninger per. m2 BTA   4 5
Byggeledelse Etter medgått tid eller avtalte Kr Avtale  
Rådgivning Etter medgått tid eller avtalte Kr Avtale  
Andre arbeider Etter medgått tid eller avtalte Kr Avtale  
Timepris Veiledende timesats Kr 1200 1500
  Omkostninger      
Borettslag Innhenting av opplysninger fra forretningsfører. Kr 500 625
Eiendomsinfo Utskrift av grunnbok inkludert i priser. Kr 260 325
Kjøregodtgjørelse Per km kjørt distanse for oppdraget utover 15km Kr 7 8,75
  Omkostninger kommer normalt i tillegg      
  Prislisten er normalt gjeldende i 6 mnd.