Energikrav - Byggtakst Øst

Hvilke energikrav gjelder for fritidsboliger og for tilbygg på fritidsboliger?

Sist endret 25.11.2011

For fritidsboliger med én boenhet mellom 50 m² og 150 m² oppvarmet BRA gjelder kun minstekravene i §14-5 første og annet ledd, § 14-6 og § 14-8. Fritidsbolig med én boenhet over 150 m² oppvarmet BRA må oppfylle energikravene som gjelder for småhus. For fritidsbolig med flere boenheter gjelder energikravene fullt ut.

Ved tilbygg vil fritidsboligens samlede oppvarmede BRA ettergjennomføring av tiltaket være bestemmende for hvilke energikrav som gjelder for tilbygget. Arealgrensene refererer seg til areal for hver enkelt frittliggende bygning, det vil si bygninger med helt adskilte klimaskall.

Ved tilbygging/påbygging/bruksendring der kun mindre arealer berøres, kan det oppstå tilfeller der det ikke er hensiktsmessig å kreve oppfyllelse av installasjonstekniske krav. I slike tilfeller vil oppfyllelse av energikrav knyttet til selve bygningskroppen være tilstrekkelig. Det vil også være uhensiktsmessig å kreve dokumentasjon av tilbyggets lekkasjetall, men nøyaktig utførelse og kjente tettingsmetoder bør anvendes.

I de tilfellene der det samlede arealet for fritidsboligen blir større enn 150 m², må man for tilbygget oppfylle de krav til bygningskropp som gjelder for småhus. Kravet gjelder kun for tilbygg, ikke eksisterende del. En fritas for oppfyllelse av installasjonstekniske krav, dersom dette synes lite hensiktsmessig.

 

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle