Category

Nyheter
Uavhengig kontroll - Byggtakst Øst - Kontakt oss
Uavhengig kontrollerende, tiltaksklasse 1 Uavhengig kontrollerende Våtrom (i boliger) Godkjenningsområdet omfatter uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger samt for fritidsboliger med mer enn en boenhet. Byggesaksforskriften § 14-6 regulerer gjennomføring av kontrollen for dette godkjenningsområdet. Når det gjelder fuktsikring av våtrom er det først og fremst utførelsen...
Read More
Takstforbundene inngår ekteskap
Takstforbundene inngår ekteskap – Vi gjør dette for å øke bransjens samlede slagkraft. Vi har mange utfordringer i bransjen og vi ønsker å ha et felles tjeneste- og servicetilbud til en samlet medlemsmasse, sier administrerende direktør Are Huser i Norges Takseringsforbund (NTF). Bransjen står foran en rekke utfordringer hva gjelder digitalisering og automatisering av taksttjenester,...
Read More
Energikrav - Byggtakst Øst
Hvilke energikrav gjelder for fritidsboliger og for tilbygg på fritidsboliger? Sist endret 25.11.2011 For fritidsboliger med én boenhet mellom 50 m² og 150 m² oppvarmet BRA gjelder kun minstekravene i §14-5 første og annet ledd, § 14-6 og § 14-8. Fritidsbolig med én boenhet over 150 m² oppvarmet BRA må oppfylle energikravene som gjelder for...
Read More