TAKSERING AV EIENDOM – RÅDGIVNING

TLF: 92802590
Epost: pejo@pejo.no

Hamar – Løten – Stange – Ringsaker – Elverum 

Boligtaksering

Boligsalgsrapporter

Verdivurderinger

Takst av næringseiendommer

Tetthetsprøving

Skadetaksering

Naturskadetaksering

Skjønnstaksering

Løsøretaksering

Byggtegninger

Byggekalkyler

Tømrerarbeid