TAKSERING AV EIENDOM – RÅDGIVNING

TLF: 92802590
Epost: pejo@pejo.no

Hamar – Løten – Stange – Ringsaker – Elverum 

Boligtaksering

Boligsalgsrapporter

Tilstandsrapport for bolig

Byggelånskontroll

Verdivurderinger

Takst av større næringseiendommer

Uavhengig kontroll

Tetthetsprøving

Skadetaksering

Naturskadetaksering

Løsøretaksering

Skjønnstaksering

Reklamasjonsrapporter